Het Boek

omslag de Broedfactor

gratisdownload
inhoudsopgave

 

De auteur

portret Peter Camp

Peter Camp was sinds 1988 verbonden aan verschillende opleidingen en adviesbureaus. Twee dagen per week doceerde hij de matrixmethode aan de mastersopleidingen van het VDO Opleidings- en adviescentrum van de Hogeschool Nijmegen en Arnhem. De andere dagen werkt hij vanuit zijn praktijk in Westervoort en nu in Arnhem.

 

Hij publiceerde onder meer de everseller De gekookte kikker, Kracht met de matrix, Projectmanagement en Gebouwen met een ziel. Zijn site www.campmatrix.nl is een databank en communicatieplatform voor de ontwikkeling van de matrixmethode.

 

De website

logo Illuster

Deze website is vormgegeven door Illuster Nijmegen, Funs Erens

 

De uitgever

logo businesscontact

De Broedfactor is uitgegeven door: businesscontact.nl

Contact

Stuur een e-mail!

e-mail ››

 

Reacties van lezers

Broedplaatsen voor verandering
Blog's van Jean-Paul de Poorter

Wie (samenwerking tussen) organisaties wil verbeteren of vernieuwen, adviseer ik zich eens te verdiepen in het fenomeen broedplaatsen. Broedplaatsen zijn plekken waar mensen elkaar vrijwillig ontmoeten omdat ze ideeën hebben, elkaar willen stimuleren en inspireren en samen willen zoeken naar manieren om hun werk en de resultaten daarvan beter, leuker en betekenisvoller te maken. Vernieuwing komt door broedplaatsen vanuit diepe wortels van onderop tot bloei, ongepland, en precies dat is het sterke eraan.

Lees meer...

 

E-mail Sent : Oktober 28, 2014
Subject     : filmpje van Guido Crolla

filmpje van Guido Crolla over
bouwbroedplaats Dura Vermeer,
o.l.v. Sandra van Kolfschoten

 

vimeo.com/90668058

 

E-mail Sent : Tuesday, May 11, 2010 10:20 AM
Subject     : Recensie 'De broedfactor'

Beste Peter,

Hier vind je een recensie van internetboekhandel Boox.nl:
www.boox.nl/nl/de-broedfactor-peter-camp-9789047002772

‘Het is een boek waarin u uzelf als een soort spons neervlijt om u langzaam vol te zuigen met de weldadig gloeiende energie.’

Met vriendelijke groet,
Femke Bilderbeek
Publiciteit Business Contact & L.J. Veen

 

E-mail Sent : Tuesday, April 20, 2010 11:54 AM
Subject     : Een prestatie van formaat

Peter Camp heeft met zijn nieuwste boek opnieuw een prestatie van formaat geleverd.
Het boek gaat wat mij betreft prachtig in op de aloude managementparadox: sturen of loslaten, of vertrouwen of wantrouwen.
Juist in het tijdperk waarin cynisme opduikt naar aanleiding van de vele schandalen in het kielzog van de kredietcrisis is dit boek een verademing.
Het vertrouwen dat er in wordt uitgestraald is hartverwarmend.

Een aanrader voor directeuren zoals ik, die vroeger ook werknemer zijn geweest.

Hans Janssen
directeur Human Company
Amersfoort

 

E-mail Sent : Sunday, March 28, 2010 10:00 AM
Subject     : Nieuw elan vanuit kracht

Je kunt schrijven over het thema beroepseer vanuit de invalshoek van opgelopen beroepszeer. Ik denk degenen die werkzaam zijn in de publieke sector het allemaal kennen en aan de lijve ondervonden hebben de laatste jaren. Hoe ons vak, of dat nou in onderwijs, bij de politie of in de zorg is, feitelijk teloor is gegaan aan overmatige bureaucratie en regelgeving. En je was erbij en je keek ernaar, je voelde je onmachtig om er wat tegen te doen, maar met lede ogen en met pijn in hart zag je het gebeuren.

Nu kun je een stuk gaan schrijven vanuit de boosheid en frustatie die met zich mee heeft gebracht. Ik denk dat op zich ook mag, boosheid en frustatie hoef je niet onder het tapijt te schuiven, want het mag best in het licht gezet worden, uitgesproken worden, want daar ligt het beginpunt, de motor, om veranderingen en vernieuwing tot stand te brengen.

Maar wat belangrijker is, heilzamer, en dat is ook de reden dat ik de oorspronkelijke versie van dit stuk herschrijf, is de positieve invalshoek te gaan zoeken. Te kijken naar de hele goede dingen die gaande zijn in Nederland op het moment en vervolgens daar de inspiratie en de kracht uit te halen. Bij deze.

Ik denk dat we in een land leven, in een wereld, waar de oude structuren en bolwerken langzaam maar zeker een voor een aan het instorten zijn. Feitelijk leven we in een revolutionaire tijd.

De 'oude structuur' staat voor de manier waarop tot nu toe bestuurd werd. Van bovenaf, de macht lag in de top, en dat kon ook, want daar lag de kennis, en die kon afgeschermd worden. De revolutie is dat dat niet langer mogelijk is, kennis is nu van iedereen, mensen kunnen razendsnel met elkaar in contact komen en kennis delen. Dat is m.i. de reden dat oude bolwerken instorten, en daar liggen ook precies de mooie nieuwe kansen om van onder af een nieuwe besturingsfilosofie, nieuwe organisatievormen tot stand te brengen.

De besturingsfilosofie is dood, leve de besturingsfilosofie!

Niet langer verticaal, maar horizontaal, niet langer iemand in de top die, los van God en het primaire proces, iets bedenkt, wat de piepeljes op de werkvloer mogen gaan uitvoeren, maar vernieuwende initiatieven vanuit contact en verbinding in het primaire proces zelf!

En het hele goede nieuws is, dat er onmiskenbaar en onomkeerbaar een hele nieuwe wind begint te waaien in Nederland, van mensen die de noodzaak hiervan herkennen en zelf verantwoordelijkheid beginnen te nemen om veranderingen tot stand te brengen, in onderwijs, in zorg, feitelijk in alle sectoren. Er is echt een omslag gaande van de passiviteit van het bij de pakken neerzitten naar mensen die opstaan en moed en vindingrijkheid laten zien. Dat is geweldig hoopvol.

Er is een prachtig nieuw elan aan het ontstaan, en wat ik de komende tijd wil gaan doen is iedere week, een stukje van dat nieuwe elan hier op het blog voor het voetlicht brengen. Genoeg wat beroepszeer betreft, tijd voor beroepseer, voor de inspirerende verhalen.

Ik ga dat doen aan de hand van het boek dat Peter Camp recent geschreven heeft, de Broedfactor.

"Veel mensen willen hun verlangens en frustraties over hun organisatie en omgeving delen met anderen en omzetten in werkbare oplossingen. Ze vormen -bewust of onbewust- een broedplaats : een (virtuele) plek waar nieuwe, creatieve ideëen onstaan over werk en samenleving. Dat loopt van 'communities of practices' en denktanks tot straatfeesten en internetgroepen. Maar managers en bestuurders drukken deze initiatieven vaak de kop in; door hun behoefte aan planning en controle weten ze er niet goed mee om te gaan."

Wat Peter Camp gedaan heeft: hij is als het ware door heel Nederland gaan wandelen en heeft goed om zich heen gekeken wat er gaande is, uit alle hoeken en gaten heeft hij broedplaatsen verzameld en beschreven. Het boek is "een aaneenschakeling van stellingen, praktijkvoorbeelden, inspiratiebronnen en interviews waardoor de lezer duidelijk wordt hoe je broedplaatsen kunt faciliteren, en vooral ook : consolideren."

Voor mij is dit boek een enorme eyeopener, daar waar het gaat om het besef dat we niet meer alleen staan. Niet als individu, als hier en daar incidenteel een dappere roepende in de woestijn, en ook niet als Stichting Beroepseer, in het verlangen naar andere manieren van werken en organiseren. Naar manieren van werken waar je als mens echt tot je recht kan komen, in je creativiteit, in je betrokkenheid en je vakmanschap. Dat dit een verlangen is, wat echt breed aanwezig is, en waar mensen ook voor gaan staan.

Eerste aflevering van dit nieuwe elan, wordt verwacht: volgende week zondag.

Annette Schulte

 

E-mail Sent : Friday, March 25, 2010 10:21 AM
Subject     : reactie broedfactor

Met meer dan normale belangstelling heb ik ‘De broedfactor’ gelezen. De verwachtingen waren hoog gespannen; mijn onderzoek en meesterproef destijds in het kader van de Master in Management & Innovation was getiteld ‘Broedplaatsen en scharrelruimtes, een onderzoek naar innovatieklimaat’.

Persoonlijk ben ik niet bang voor het de kop indrukken van nieuwe, creatieve ideeën door managers. Meer dan ooit is de laatste jaren aangetoond dat een focus op louter bedrijfs- of beheersmatig managen op de lange termijn niet werkt en dat meer ‘innovation driven’ management noodzakelijk is. Juist om niet ten onder te gaan aan bijvoorbeeld productiedruk.

Volgens onderzoek zijn het met name niet technologische aspecten die bepalend zijn voor innovatie. Er zou meer in mensen geïnvesteerd moeten worden en condities gecreëerd om de competenties van medewerkers tot innovatie te benutten. Hen tot innoveren in staat te stellen, houdt in een bepaald soort klimaatomstandigheden te moeten creëren. Daarbij valt te denken aan het belang van vrije cq scharrelruimte, autonomie en niet (over-)organiseren, sturen of structureren. Aspecten die zonder meer ook spelen in de beginfase van een innovatieproces.

Competenties van medewerkers om tot innovatie te komen, zie ondermeer het ‘modern medewerkerschap’ van Camp, zullen voor een belangrijk deel niet aangeboord en benut worden langs enkel de weg van organisatie en structurering. Binnen broed- en scharrelruimtes valt weinig te sturen of organiseren. Scharrelen is vooral ook zoeken en rommelen. Kunnen, willen, mogen. Deze ruimte dient gefaciliteerd te worden; middels vertrouwen, waardering, tijd en geld.

Peter Camp geeft in en met zijn boek ondermeer een helder ordeningsmodel, met duidelijk de verschillen en overgangen gemarkeerd. Harde en zachte, planmatig beheersbare versus organische aspecten, etc. Ook worden knap tips benoemd ten gunste van het functioneren in organisaties en per onderwerp mogelijke valkuilen.

Hoewel daarmee de nodige ‘broeierige’ aandachtspunten niet uit weg gegaan worden, ademt het boek een constructief inspirerende sfeer.

Graag reis ik een keer af naar Westervoort om met Peter verder te broeden over het inbouwen van faciliterende structuren en het waarmaken van de stimulerende rol vanuit het management, zonder een en ander weer meteen kapot te organiseren…. Of na te gaan hoe hij aankijkt tegen de hausse van kwaliteitcertificeringen de afgelopen jaren in de zorgsector; dreigen deze trajecten ook niet enkel te verworden tot het intensief vastleggen van de dingen die iedereen al doet met louter aandacht voor procesbeheer? En om pas weer te gaan verbeteren als je echt om werk verlegen zit? Hetgeen dan niet direct of snel tot het verlaten van de gebaande wegen en daadwerkelijk vernieuwen (ver)leidt!?

Lang leven m.i. echter de paradoxen, spanningsvelden en het voortdurend zoeken naar balans; zonder wrijving immers echt geen nieuwe glans!

Frans van den Berg MMI
Berg!nc Innovatie en organisatie adviesbureau

 

E-mail Sent : Friday, March 19, 2010 09:33 AM
Subject     : reactie broedfactor

Onze maatschappij staat voor grote politieke, economische en milieu-uitdagingen. Er zijn creativiteit en samenwerking op kleine en grote schaal nodig om deze uitdagingen aan te kunnen. Managementdeskundige Peter Camp kijkt over de rand van zijn eigen bord en beschrijft zulke processen. De socioloog Peter Camp is een visionair geworden en dat maakt zijn boek zo inspirerend.

Onlangs beschreef een schrijver die in New York woont deze stad als volgt: ‚New York is een project. Een project van samenwerking. De mensen helpen elkaar bij het bereiken van hun doelen...’ Ik kan dit bevestigen op basis van mijn eigen ervaringen. Veel meer dan Berlijn is New York een stad die een soort blauwdruk voor de moderne samenleving kan leveren. Ik zou wensen dat Peter Camp de mogelijkheid krijgt er een jaar heen te gaan om met zijn beproefde analysemodellen deze blauwdruk te beschrijven. Dat zou een bijzonder spannend en relevant boek kunnen opleveren waar ik nu al naar uitkijk!

Lou Brouwers,
Berlijn

 

E-mail Sent : Friday, March 05, 2010 11:30 PM
Subject     : reactie broedfactor

Geachte heer Camp,

Broedfactor, met zogenaamde broedplaatsen, een must. Vandaag het interview via managementboek.nl gehoord. Bijv. hoe managers de werknemers kunnen faciliteren - top down / bottom up – van broedplaatsen (o.a. andersdenkenden en of kenniskring opzetten); meer uit de werknemers halen. De two-way communication. Communiceren een pro-actieve en meer interactieve rol. Uw boek inspireert en spreekt mij erg aan (werksituatie).

Voor mijn afstudeeropdracht Communicatiemanagement onderzoek verricht via CSQ en zie nu dat via de Campmatrix ook een helder beeld verkregen kan worden. Zal de matrix zeker nog meenemen.
En ben ik een essay aan het schrijven over het welbekende item ‘veranderen en management’. Dit o.a. n.a.v. de afscheidsrede van professor Mastenbroek en mijn werkervaring. Een andere kijk op communiceren en ondernemen. Al veel gelezen en kom nu uw boek en matrix tegen.

Wat mij betreft mogen beide boeken voor 2010 genomineerd worden! Engelse vertaling?

Een hartelijke groet,
Mieke van Rheenen
N.B. Zonder marketing wordt uw boek een bestseller. Via micro-blogger TWITTER een natuurlijke mond-op-mond reclame.

 

E-mail Sent : Wednesday, March 3, 2010 11:08 AM
Subject     : reactie broedfactor

Peter Camp, schrijver van ‘De Broedfactor’, genomineerd voor Managementboek van het jaar 2010, ontving me vrijdag bij hem thuis. Ik ben namelijk drie weken geleden, samen met 30 studenten, een paar stagiaires, afstudeerders en enthousiaste professionals, begonnen met het op de creatieve kaart zetten in Arnhem van een broedplaats www.eentweetien.nl. Tijd dus voor een gesprek met een leermeester, want zoiets heb ik nog nooit gedaan.

Het was een erg warm welkom. Twee dagen ervoor belde ik met de vraag of ik langs kon komen. In de tussentijd heeft Peter de tijd genomen om mijn blog diagonaal door te spitten. Zo kon hij zijn eigen ervaringen direct linken aan hoogte- en dieptepunten uit mijn carrière (lang leve het webloggen).

Dit prachtige interview zit tussen de koffie en de wijn.


De broedfactor, Peter Camp from guigui on Vimeo.Peter, bedankt!

Je hebt mij – en ondertussen mijn partners in crime – enorm geïnspireerd. En ja, ik ga door met vuurtje stoken!
Guido Crolla

 

E-mail Sent : Tuesday, March 2, 2010 17:18 AM
Subject     : reactie broedfactor

'De broedfactor' is een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met het invoeren van vernieuwingen en veranderprocessen in organisaties maar ook gewoon het initiatief neemt om een project op gang te brengen. Het maakt op een makkelijk leesbare wijze de lezer bewust van de praktijk van het dagelijkse handelen en de daarachter liggende beweegredenen Daarnaast geeft de schrijver de lezer heel veel praktische tips.

Lucien Larmonie

 

E-mail Sent : Friday, February 26, 2010 21:44 AM
Subject     : reactie broedfactor

Het boek ‘De broedfactor’ van Peter Camp is een geschenk. Peter is zijn hele leven zeer actief bij het integreren van elementen in de huishouding van organisaties die je niet ‘leert’.

Organisatieontwikkeling is een vak geworden sinds je er een ‘masters’ in kunt verkrijgen. Een ‘boom’, maar heeft dit intellectuele aanbod tot een betere organisatieontwikkeling geleid? Wie weet, maar je hebt als deelnemer aan zo´n proces aanvullende, hele belangrijke vaardigheden nodig en die brengt Peter Camp voor het voetlicht. Heel beschrijvend, heel stimulerend en vooral ook heel nuchter.

Je moet afstand kunnen nemen van mathematische ‘master’-schema´s om van zijn nieuwe boek te kunnen genieten en om organisatieopbouw en –ontwikkeling tot een zaak van niet een paar personen te maken maar van alle betrokkenen. Durf, lef, creativiteit en respect voor de mening van de andere. Het zijn stuk voor stuk ‘versleten’ concepten, maar ‘De broedfactor’ geeft aan dat dat niet zo is en dat ze springlevend zijn... en noodzakelijke ingrediënten.

Paul Melman

 

E-mail Sent : Thursday, February 25, 2010 10:07 AM
Subject     : Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving

De Broedfactor, Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving

In dit prettig leesbare boek verkent Peter Camp in “De Broedfactor” de verschillen tussen broedplaatsen en broeinesten en de belangrijkste factoren die het succes van een broedplaats bepalen. Talrijke voorbeelden kleuren het beeld in. Het is aan de lezer om de tips vervolgens zelf te gaan toepassen.

Broedplaatsen of broeinesten? Wat zijn de kenmerken van beide? Waaruit ontstaan ze en hoe houd je ze in stand? Wat is hun nut? Al dergelijke vragen beantwoordt Peter Camp in zijn boek ‘De Broedfactor, betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving”.  ...lees meer

www.geniusgroups.nl

 

E-mail Sent : Monday, February 22, 2010 12:14 AM
Subject     : Laten wij broeden

Laten wij broeden

In zijn nieuwe boek ‘De broedfactor’ toont Peter Camp zich wederom een scherp observator. Hij heeft niet alleen oog voor het detail maar toont ook de grote beweging van maatschappelijke ontwikkelingen, waaruit hij met schijnbaar groot gemak een aantal praktische do’s en don’ts destilleert. Nut en noodzaak van een nieuw proces, het ‘broeden’ legt hij in de barre tijdgeest waarin wij leven: weggevallen ideologieën, radeloosheid tussen Rijnlands en Angelsaksisch denken, de terreur van het vergadercircuit. Dan moeten we iets nieuws bedenken en uitgaan van principeloze principes: we gaan broeden. Dat gaat niet zomaar maar Camp wijst ons op alle mogelijke valkuilen. Als we deze ‘reisleider’ volgen, krijgen we een reeks belangwekkende suggesties aangereikt. Voor onze politiek, voor ons management, voor ons organiseren maar bovenal: voor een zinvol en gelukkig leven.

Dr. Humphrey Ottenhof

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Faculteit Economie en Management

 

E-mail Sent : Monday, February 22, 2010 11:28 AM
Subject     : De Broedfactor, ook voor zzp-ers/kleine ondernemingen

De Broedfactor, ook voor zzp-ers/kleine ondernemingen

Het afgelopen (half)jaar zag ik in mijn omgeving een groeiende groep zelfstandig ondernemers die zich actief bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.

Het viel mij op dat er min of meer gemeenschappelijke kenmerken aanwezig zijn bij een groot aantal van deze initiatieven. (o.a. vaak tijdelijk van aard, multi-disciplinair en ogenschijnlijk zonder spelregels.) Deze kenmerken komen overeen met een aantal kenmerken van broedplaatsen zoals Peter Camp die in zijn boek benoemt en beschrijft.

Hoewel 'De broedfactor' in eerste instantie geschreven is voor organisatie-verbanden, is de kennis van dit boek naar mijn mening ook toepasbaar (en van toepassing) voor zzp-ers/kleine ondernemingen.

Als adviseur van ondernemers vind ik prettig om te begrijpen wat er bij mijn cliënten leeft en welke maatschappelijke ontwikkelingen er zijn. 'De broedfactor' is voor mij nuttig (geweest) om de maatschappelijke ontwikkelingen die ik al waarnam in een kader/perspectief te plaatsen.

Naar mijn mening is dit boek een echte aanrader voor zzp-ers/kleine ondernemers en hun adviseurs.

Ilona Rudolfs
www.bimati.nl

 

E-mail Sent : Tuesday, February 09, 2010 8:57 AM
Subject     : De broedfactor geeft taal aan beweging van nu

De broedfactor geeft taal aan beweging van nu

Toen Peter Camp me een half jaar geleden in onze leermeesterskamer op het Rijnlandcongres vertelde bezig te zijn met zijn nieuwe boek De Broedfactor wekte dat direct mijn nieuwsgierigheid. Onze nieuwe leermeesters wekte de zijne. Nu is het boek genomineerd op de short list van beste managementboek 2010. Op 9 maart is de uitreiking en het zal me niets verbazen wanneer dit de winnaar wordt. Het is in elk geval mijn winnende boek van 2010. Toen ik het las begreep ik ineens weer meer van mijn eigen trajecten. Geruststellend nieuws dus voor hen die zich altijd al afvragen waar ik me toch mee bezig houd (en ook voor mijzelf...)

Het geeft woorden en invulling aan de wijze waarop we onze organisatie trajecten invullen. Waardoor we binnen bestaande organisaties nieuwe, verlokkende inspirerende plekken creëren. En ik snap ook ineens waarom ik zoveel tijd investeer in ons filmhuis De KultuurWerkplaats, ondernemers help bij het neerzetten van hun eigen prachtlocaties en straks een bijdrage ga leveren aan een landelijk politiek café. Het zijn namelijk allemaal broedplaatsen.

Een broedplaats is een plek waar mensen graag bij elkaar komen. Een omgeving waar energie vrij komt, vonken ontstaan en waar gevonkt wordt. Waar mensen gebruik maken van elkaars expertise, een informele sfeer waar je van anderen leert en nieuwe inzichten opdoet. Waar je het gevoel kunt krijgen ergens bij te horen of deel uit te maken van een groep mensen die iets bijzonders doet. In een broedplaats gaat het om bezieling om enthousiasme, gedrevenheid en een bepaalde sfeer. In een broedplaats krijgt waarachtige vernieuwing vorm, vindt leren van binnenuit plaats en worden verschillende betekeniswolken met elkaar verbonden. En geeft op die manier onderstromen kracht om de dominante heersende bovenstroom te doorbreken. De Broedfactor beschrijft verschillende bekende broedplaatsen (de Rijnlandse club, Great place to live, Greendesk, Seats2Meet) allemaal plekken waar we als MEESTERS al langere tijd actief participeren. Toeval of synchroniciteit?

Al lezende en schrijvende bedenk ik me dat het boek beschrijft hoe betrokkenheid en innovatie wordt aangewakkerd in organisatie broedplaatsen, en ik vraag me af of dit ook weer een antwoord is op hoe we ons onderwijs moeten organiseren. Gaat het daar ook niet om dezelfde waarden. Zijn succesvolle onderwijsprojecten ook de broedplaatsen in een school? Zijn die prachtige innovatieve schoolconcepten als KnowMads, Sudbury en duurzaam leren niet gewoon onderwijsbroedplaatsen waar onze nieuwe toekomstige leermeesters zich zelf ontwikkelen.

Gelukkig staat het nieuwe nummer van Slowmanagement LEREN daar dan weer vol van. Met ook daarin een boeiend artikel over Rijnlands Onderwijs trouwens....

Het is fijn om weer wat orde in de chaos aan te kunnen brengen.

Sandra van Kolfschoten
www.meestersadvies.nl

 

E-mail Sent : Monday, February 08, 2010 1:27 PM
Subject     : de broedfactor

Ha Peter,

Heb dit weekend je boek gelezen. Eindelijk... Doorwrocht! Volgens mij heb je weinig gemist wat betreft de broedfactor in Nederland... Ben vereerd dat ik deelgenoot mocht zijn van een deeltje van je broedproces. De Canadian Club figureert volop. En ook de organisatieactivist noem je. Onder de helden. Wauw. Mis alleen de schuilkerk nog... ;-) En gefeliciteerd met de nominatie!

Met hartelijke groet,
Harold Janssen

DeLimes | nieuw organiseren
www.delimes.nl
www.organisatieactivist.nl
twitter: haroldpj

 

E-mail Sent : Wednesday, February 3, 2010 9:48 AM
Subject     : Broedhouding.

Broedhouding

In zijn boek, De Broedfactor, heeft Peter Camp het terecht over de noodzaak om broedplaatsen in organisaties en in de maatschappij te laten ontstaan (actief en/of passief) en te laten gedijen, zodat creativiteit en innovatie er kunnen worden gestimuleerd. Terecht stelt hij dat niet enkel helden, klokkenluiders en vrijbuiters deze broedplaatsen bevolken en vorm geven, maar dat iedereen met een degelijke "broedhouding" zijn bijdrage aan een gedegen broedomgeving kan leveren. Hoe je dat proces als verantwoordelijke kan stimuleren en op een positieve manier kan leiden zodat je organisatie er zijn voordeel kan uit halen, wordt in het boek uitstekend uit de doeken gedaan.

Eigenlijk zou je het proces dat gepaard gaat met de broedfactor mooi kunnen samenvatten met een licht aangepaste quote van Sternberg (2001): 'Intelligentie tracht de bestaande sociale agenda's voortdurend te verbeteren, creativiteit (via broedplaatsen) stelt hen in vraag en stelt nieuwe agendapunten voor, innovatie maakt hen mogelijk, en wijsheid balanceert het oude met het nieuwe."

Prof.dr.ir. Genserik Reniers
Universiteit Antwerpen, HUB Brussel
Lezersrecensie op managementboek.nl : 3 februari 2010

 

E-mail Sent : Wednesday, January 20, 2010 11:51 AM
Subject     : Mail van debroedfactor.nl website.

Hoi Peter,

Ik lees net mijn mail en zie dat je genomineerd bent voor het managementboek van het jaar. Proficiat! Uiteraard heb ik ook even naar de korte inhoud van het boek gekeken. Ik moet zeggen dat dit me bijzonder aanspreekt, mede gezien het proces waar we binnen onze organisatie mee bezig zijn. Ik werk inmiddels bij de gemeente Oisterwijk als hoofd van de afdeling bestuur, personeel en organisatie. Binnen de gemeente zijn we bezig met een project van interactieve beleidsvorming.

De doelstelling van deze interactieve beleidsvorming is dat beleidsmedewerkers zowel in- als extern op een actieve manier met de in- en externe klant in gesprek gegaan en op deze manier beter vraaggericht kunnen werken. Hierdoor ontstaat ook een beweging door de totale organisatie.

Om de beleidsmedewerkers in staat te stellen creatief en innovatief te kunnen denken hebben we binnen het gemeentekantoor een projectenkamer ingericht, waarbij het bezwaar van een kantoorruimte in het geheel teniet is gedaan. Medewerkers kunnen hier brainstormen, overleggen, ideeen opdoen in een kleurige ruimte met afscheidingsmogelijkheden. In de ruimte staan bv geen tafels, maar gemakkelijke lage stoelen.

Met een hartelijke groet vanuit het Brabantse land,
Jolie Hasselman

Hoofd bestuursondersteuning, personeel en organisatie
Gemeente Oisterwijk

 

E-mail Sent : Tuesday, February 2, 2010 11:02 PM
Subject     : Broedfactor - inspirerend.

Broedfactor - inspirerend

Dit boek bewandelt nieuwe wegen om de vorming van ideeën te stroomlijnen, te stimuleren en te ontwikkelen - op een inspirerende wijze ontdek je als lezer wat er allemaal mogelijk is en waartoe broeden kan leiden als de omstandigheden gunstig zijn. Ook daarvoor ontwikkelt de auteur boeiende ideeën en wijst hij op valkuilen. Een aanrader voor heel wat organisaties die commercieel en niet commercieel aan de weg timmeren.

John Hacking,
studentenpastor KU Nijmegen

Lezersrecensie op managementboek.nl

 

E-mail Sent : Tuesday, February 2, 2010 9:48 PM
Subject     : Een boek voor de zowel de kip als de haan.

Een boek voor de zowel de kip als de haan.

Zoals mijn titel aangeeft een boek voor de kip, hiermee bedoel ik mensen die zelf actief betrokken zijn bij een broedplaats. En de haan, de manager die (agressief) zijn kippetjes in de gaten houdt. Ik ben van mening dat tegenwoordig de haan (manager) vaak zijn belangrijkste taak vergeet en dat is zijn kippetjes beschermen tegen onheil.

Een geweldig boek dat naar mijn mening een nauwkeurig beeld geeft van wat zich afspeelt in de vele verschillende soorten broedplaatsen. Een boek met duidelijke voorbeelden en leuke anekdotes. En een boek waarvan ik hoop dat het veel managers, iets wat ik zelf als kunstenaar en kraker absoluut niet ben, erop wijst dat je ook als manager juist dingen de vrije loop moet durven laten gaan. Dat creativiteit, solidariteit en duurzame ontwikkeling van ideeën en concepten veel belangrijker zijn dan competiviteit en resultaten op de korte duur.

Het is een prachtig boek dat mij in ieder geval aan het denken heeft gezet en daarom raad ik iedereen aan om dit boek te lezen.

Arjen Zuidgeest

Lezersrecensie op managementboek.nl

 

E-mail Sent : Friday, January 29, 2010 4:48 PM
Subject     : De broedfactor

Hoi Peter,

Heb de Broedfactor al uit - zeer inspirerend - zet me aan tot nadenken om veel meer dan nu het geval is van de Studentenkerk een echte broedplaats te maken rond religie, geloof, spiritualiteit, maatschappij en kunst (en wat filosofie) - en concreet idee - de filosofische huiskamer is al geboren.

Fijn weekend,
John

 

E-mail Sent : Sunday, January 24, 2010 3:25 PM
Subject     : RE: nominatie managementboek van het jaar

He Peter,

Dat is mooi nieuws!! Ik heb er in de kerstvakantie al wat stukken uit gelezen...erg leuk en herkenbaar. Deze week heb ik een paar dagen vrij en ligt ie op de stapel van vakliteratuur waar ik even in wil duiken!

Proficiat alvast met deze geweldige prestatie!

Ezra

 

E-mail Sent : Monday, January 25, 2010 7:59 PM
Subject     : nominatie

Hoi Peter,

Proficiat met de nominatie van De Broedfactor voor Managementboek van het jaar, van mij mag je zeer inspirerende boek winnen!

Groeten,
Peter Fest.

 

E-mail Sent : Thursday, January 28, 2010 1:36 PM
Subject     : RE: nominatie managementboek van het jaar

Hallo Peter,

Dat van het onderdrukken van de broedplaatsen en initiatieven herken ik goed. De beste leidinggevenden die ik heb gekend, die ondersteunenden dit wel. Die waren naast gericht op prestaties ook gericht op ontwikkeling en risico's nemen. De minderen vonden het bedreigend en kwamen met lijstjes.

Denk dat ik dit boek binnenkort ga lezen. Op dit moment liggen er 4 andere vakboeken klaar.

Groetjes,
Niels

 

E-mail Sent : Wednesday, January 20, 2010 8:26 PM
Subject     : RE: nominatie managementboek van het jaar

Waauw... proficiat !!!!

Ik duim voor de prijsuitreiking !

Er is ook een boek van mijn collega’s bij, met name “van kiem tot kracht” … leuk om tussen zoveel schrijftalent te mogen leven ;-)

Philippe Brailleur

 

E-mail Sent : Wednesday, January 20, 2010 8:31 PM
Subject     : RE: nominatie managementboek van het jaar

Proficiat Top!!!

Heb hem met kerst gekregen maar ben er nog niet in begonnen...

Ga ik nu toch echt direct doen. Stieg Larsson dan maar even aan de kant!

Super.

Heel veel groeten,
Jefte

 

E-mail Sent : Tuesday, January 19, 2010 8:20 PM
Subject     : broeien of broeden

Hoi Peter,

Proficiat dat je op de shortlist staat voor het managementboek van het jaar!. Ik heb het boek bijna uit. Vind het er goed uitzien en erg inspirerend.

Groeten,
Han Rottink

 

E-mail Sent : Wednesday, December 23, 2009 14:11 PM
Subject     : de broedfactor

Beste Peter,

Ben nog maar net begonnen in je boek, maar kan er nauwelijks vanaf blijven. Het spreekt erg tot de verbeelding, temeer omdat er in onze fabriek een chronisch gebrek aan broedplaatsen is. Dat is ook nadrukkelijk gebleken tijdens de stakingsacties van een paar weken geleden, toen de plaatselijke voetbalkantine als actiecentrum een broedplaats bij uitstek was. Komende tijd ga ik op basis van je boek in onze organisatie aan de slag.

Bedankt voor de inpsiratie!

Erik van Stuivenberg, hoofd P&O

 

E-mail Sent : Tuesday, October 13, 2009 3:19 PM
Subject     : de broedfactor

Beste Peter,

Net jouw boek ontvangen van Pim: het ziet er mooi uit! Kleiner formaat dan ik gedacht had, maar mooi omslag en mooi binnenwerk. Foto's passen er goed bij. Er wordt volop gebroed, las ik laatst weer in de krant, dus je zou zeggen, er is hier vraag naar! Hopelijk kan de uitgeverij wat reuring veroorzaken.

Hartelijke groet,
Janny
www.hetstijlmeer.nl

 

E-mail Sent : Tuesday, November 10, 2009 4:34 PM
Subject     : boek

Hoi Peter,

Tussen de bedrijven door ben ik nog een keer door je boek heen gegaan. Iedere keer als ik er mee bezig ben vind ik het leuk. Het boek is inderdaad inspirerend en heel informatief.
Ik vind de structuur ook heel uitnodigend, gemakkelijk om te kijken en bladeren. De keuze van de foto's vind ik heel congruent (wat een woord!) met de bedoeling: verassend, uitdagend.

Groetjes,
Helma

 

E-mail Sent : Friday, November 13, 2009 2:04 PM
Subject     : PDF - gebouwen met een ziel - gedownload

Beste Peter,

Ik heb afgelopen week jouw nieuwe boek 'De broedfactor' gelezen en ik moet zeggen: I’m impressed. Geen geneuzel over managersmankementen en ook geen hoogvliegerij, maar gewoon vertellen wat er allemaal aan innovatief vermogen om ons heen wordt gemobiliseerd. Via dat boek kwam ik op jouw matrixaanpak (die ik niet kende, je ziet de wereld is blijkbaar toch groter dan we denken...). Aan de hand van de parabel van de geitenboer ga ik mij daar eens verder in verdiepen.

Fijn weekend en hartelijke groet,
Hans van der Loo

 

E-mail Sent : Friday, November 20, 2009 7:50 AM
Subject     : Blog

Peter,

Ik schreef een korte blog waarin ik verwees naar je boek : www.transcendere.be/2009/11/19/innoveren-broeden-vernieuwen/
Ik zette dezelfde blog op de Kessels & Smit website !

Ik heb er in elk geval van genoten. Het geeft me nieuwe impulsen en inzichten om “broedplekken” te creëren …

Hartelijk bedankt voor de inpiratie en let’s stay in touch !

Philippe
Kessels & Smit, The Learning Company